atribucija uspjeha i neuspjeha


atribucija uspjeha i neuspjeha
• attribution for success and failure

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.